Zespół

Piotr Kopeć. Radca Prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2011). Studia zakończył złożeniem pracy magisterskiej pt. "Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom w świetle przepisów Kodeksu cywilnego o umowie o roboty budowlane".

W ramach programu wymiany studenckiej Erasmus studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Ankary w Turcji (2010/2011). Ukończył także Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzoną przez The Catholic University of America, Columbus School of Law w Waszyngotnie (2010) oraz Szkołę Prawa Austriackiego prowadzoną przez Uniwersytet Wiedeński (2015).

W trakcie odbywania aplikacji radcowskiej zajął drużynowo III miejsce w ogólnopolskim konkursie arbitrażowym dla aplikantów organizowanym przez Sąd Arbitrażowy przy PKPP Lewiatan (2012).

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z krakowskimi kancelariami prawnymi, w których był odpowiedzialny za kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie prawa spółek, umów handlowych oraz postępowań sądowych.

Posiada także doświadczenie w pracy na szczeblu międzynarodowym, które zdobył odbywając staż w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Ankarze (2009) oraz w kancelarii prawnej Arthur Cox w Dublinie (2010), a także pracując w Komisji Europejskiej w Brukseli w departamencie prawnym sieci komunikacyjnych i technologii (2016).

Do głównych obszarów jego zainteresowań zawodowych należy prawo spółek handlowych, prawne aspekty transakcji na rynku nieruchomości i inwestycji budowlanych, a także prawo umów handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem umowy o roboty budowlane oraz umów w sektorze IT.

Posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim.

Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.

Symbol prawniczy

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kopeć

Siedziba Kancelarii:
ul. Zdunów 18b/24,
30-428 Kraków

Odział w Cieszynie:
Plac Wolności 3,
43-400 Cieszyn