Postępowania sądowe

Kancelaria oferuje doradztwo prawne zarówno na etapie przedprocesowym (konstruowanie strategii procesowej, ocena ryzyka związanego z rozpoczęciem procesu, wsparcie w negocjacjach ugodowych) jak i na etapie sądowym.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie postępowań sądowych (cywilnych oraz gospodarczych) we wszystkich instancjach; egzekucyjnych oraz zabezpieczających; przed sądami administracyjnymi; przed sądami polubownymi.

W szczególności prowadzimy postępowania:

  • o zapłatę oraz spory wynikające z nienależytego wykonania umów,
  • o odszkodowanie (odszkodowania powypadkowe, odszkodowania za utracony urlop, zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych, za błędy lekarskie, spowodowanych pracą służb publicznych),
  • przeciwko bankom (polisolokaty i opłata likwidacyjna),
  • windykacja należności – sporządzanie i kierowanie wezwań do zapłaty, negocjowanie warunków ugód pozasądowych i sądowych,
  • egzekucyjne oraz dalsze działania wobec dłużnika (wyjawianie majątku dłużnika, skarga pauliańska, postępowanie przeciwko członkom zarządu).
Symbol prawniczy

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kopeć

Siedziba Kancelarii:
ul. Zdunów 18b/24,
30-428 Kraków

Odział w Cieszynie:
Plac Wolności 3,
43-400 Cieszyn