Prawo Pracy

W zakresie prawa pracy nasza oferta obejmuje w szczególności:

  • prowadzenie spraw związanych z nawiązaniem stosunku pracy, jego rozwiązaniem oraz wypowiedzeniem,
  • przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, umów o zakazie konkurencji,
  • reprezentowanie stron stosunku pracy przed sądami pracy,
  • przygotowywania projektów porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów,
  • przygotowywanie pism i odwołań w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Symbol prawniczy

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kopeć

Siedziba Kancelarii:
ul. Zdunów 18b/24,
30-428 Kraków

Odział w Cieszynie:
Plac Wolności 3,
43-400 Cieszyn