Nieruchomości

Świadczymy usługi związane z nabywaniem, zbywaniem  nieruchomości oraz z korzystaniem z nieruchomości na podstawie umów cywilnoprawnych.  Doradzamy także w obsłudze inwestycji budowlanych. Zapewniamy wsparcie zarówno w procesie administracyjnoprawnym przed organami administracji publicznej jak i pomoc w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń. Negocjujemy i opiniujemy umowy zawierane w procesie budowlanym.

W szczególności oferujemy pomoc w:

  • analizie i opiniowaniu stanu prawnego nieruchomości jak i sytuacji prawnej podmiotów uczestniczących w transakcji,
  • przygotowywaniu umów dotyczących obrotu nieruchomościami (umów sprzedaży nieruchomości oraz umów przedwstępnych, umów dzierżawy, umowy najmu oraz innych umów związanych z korzystaniem z nieruchomości),
  • przygotowywaniu umów dotyczących usług na rynku nieruchomości (w szczególności umów o roboty budowlane, umowa o wykonanie projektu architektonicznego, umowy z podwykonawcami),
  • reprezentacji przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi,
  • uzyskaniu pozwoleń administracyjnych na nabycie nieruchomości, pozwoleń na budowę i użytkowanie,
  • reprezentacji w postępowaniach przed sądami wieczystoksięgowymi (związanych ze zmianą właściciela, uzgodnieniem treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, wpisaniem lub wykreśleniem hipoteki),
  • prowadzeniu postępowań o zasiedzenie nieruchomości,
  • prowadzeniu postępowań o ustalanie opłat za użytkowanie wieczyste,
  • prowadzeniu postępowań o zniesienie współwłasności nieruchomości.
Symbol prawniczy

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kopeć

Siedziba Kancelarii:
ul. Zdunów 18b/24,
30-428 Kraków

Odział w Cieszynie:
Plac Wolności 3,
43-400 Cieszyn