Prawo Spółek

Klientom korporacyjnym zapewniamy kompleksową obsługę prawną dostosowaną do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Pomagamy w zakładaniu spółek, uczestniczymy  w przekształcaniu oraz przejmowaniu spółek, a także zapewniamy bieżące doradztwo związane z organizacją prac zarządów, rad nadzorczych spółek oraz obsługą zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń.

W ramach pomocy prawnej z zakresu prawa spółek nasza kancelaria oferuje w szczególności:

  • bieżącą obsługę prawną spółek osobowych oraz kapitałowych,
  • zakładanie, przekształcanie, łączenie i likwidacja spółek,
  • redagowanie umów spółek handlowych oraz statutów spółek,
  • obsługa organów spółek, ich posiedzeń, przygotowanie projektów dokumentów, w tym uchwał,
  • przygotowywanie umów w zakresie zmian własnościowych w spółkach handlowych,
  • reprezentacja w ramach postępowań rejestrowych w KRS,
  • opracowanie umów, statutów, regulaminów i innych aktów wewnętrznych,
  • przygotowanie kontraktów menedżerskich z członkami władz spółek,
  • doradztwo prawne w zakresie uregulowań Kodeksu spółek handlowych,
  • pomoc w sporach pomiędzy akcjonariuszami lub udziałowcami.
Symbol prawniczy

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kopeć

Siedziba Kancelarii:
ul. Zdunów 18b/24,
30-428 Kraków

Odział w Cieszynie:
Plac Wolności 3,
43-400 Cieszyn