Prawo umów

Świadczymy kompleksowe usługi związane z zawieraniem oraz wykonywaniem umów. Pomagamy ocenić ryzyko związane z zawarciem umowy oraz doradzamy jak najlepiej zabezpieczyć dany stosunek umowny.  Analizujemy jak skutecznie dochodzenić roszczeń związanych z wykonaniem umów, zapłatą wynagrodzeń, odszkodowań oraz kar umownych.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

  • sporządzanie oraz opiniowanie umów w obrocie handlowym, w tym umów sprzedaży oraz dostawy towarów,
  • sporządzanie oraz opiniowanie umów o świadczenie usług takich jak umowy o dzieło, umowy agencyjne,
  • uczestnictwo w negocjacjach umów,
  • konstruowanie wzorców umownych,
  • analizę projektów umów oraz ich opiniowanie pod kątem zabezpieczenia interesów klienta,
  • doradztwo w zakresie odpowiedzialności kontraktowej stron oraz rozwiązywania umów, dochodzenie roszczeń wynikających z umów.
Symbol prawniczy

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kopeć

Siedziba Kancelarii:
ul. Zdunów 18b/24,
30-428 Kraków

Odział w Cieszynie:
Plac Wolności 3,
43-400 Cieszyn