Wygrana z bankiem BPH przed Sądem w Krakowie.

Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w prowadzonej przeze mnie sprawie wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2023 r. ustalił, że umowa kredytu zawarta z GE Money Bankiem S.A. z siedzibą w Gdańsku - poprzednikiem prawnym BPH S.A. - jest w całości nieważna.

Ponadto Sąd zasądził na rzeczy kredytobiorców wszystkie wpłacone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji.

Sąd naliczył odsetki od dnia pouczenia konsumentów na rozprawie oraz uwzględnił podniesiony przez Bank zarzut zatrzymania.

administrator
Symbol prawniczy

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kopeć

Siedziba Kancelarii:
ul. Zdunów 18b/24,
30-428 Kraków

Odział w Cieszynie:
Plac Wolności 3,
43-400 Cieszyn