Wygrana kancelarii z Bank BPH S.A.

Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny w prowadzonej przeze mnie sprawie wyrokiem z dnia 13 kwietnia 2023 r. ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził na rzecz kredytobiorcy wszystkie wpłacone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji.
 
Odsetki zostały zasądzone od dnia wezwania do zapłaty.
 
Umowa dotyczyła wzorca umownego GE Money Bank SA w Gdańsku. Sąd przychylił się do naszej argumentacji, że brak jest podstaw do dokonywania podziału § 17 i dalszego obowiązywania umowy w oparciu o średni kurs NBP.
 
Wyrok nie jest prawomocny.
 
 
Sprawę prowadził radca prawny Piotr Kopeć.
Symbol prawniczy

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kopeć

Siedziba Kancelarii:
ul. Zdunów 18b/24,
30-428 Kraków

Odział w Cieszynie:
Plac Wolności 3,
43-400 Cieszyn