Odzyskanie kwot z spłaconej umowy kredytu zawartej z PKO BP S.A.

Odzyskanie kwot z spłaconej umowy kredytu zawartej z PKO BP S.A.
 
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny w prowadzonej przeze mnie sprawie wyrokiem z dnia 24 sierpnia 2023 r. zasądził od banku PKO BP S.A. na rzecz powodów kwotę ponad 100 tys. zł z uwagi na nieważności umowy kredytu kredytu hipotecznego MIX.
 
Sąd podzielił argumentację o zawarciu w umowie klauzul abuzywnych i nieważności umowy kredytu.
 
Z racji tego, że kredyt był już w całości spłacony w sprawie dochodzono tylko zapłaty nadwyżki spłat ponad wypłacony kapitał. Kredytobiorcy przed złożeniem pozwu złożyli bankowi oświadczenie o potrąceniu.
 
Bank nie składał oświadczenia o potrąceniu ani zatrzymaniu.
Sprawę prowadził radca prawny Piotr Kopeć.
Symbol prawniczy

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kopeć

Siedziba Kancelarii:
ul. Zdunów 18b/24,
30-428 Kraków

Odział w Cieszynie:
Plac Wolności 3,
43-400 Cieszyn