Nieważność umowy kredytu Własny Kąt zawartej z PKO BP S.A.

Nieważność umowy kredytu denominowanego zawartego z PKO BP S.A.
 
Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w prowadzonej przeze mnie sprawie wyrokiem z dnia 8 sierpnia 2023 r. ustalił, że pomiędzy powodami a PKO BP S.A. nie istnieje stosunek prawny z umowy kredytu denominowanego Własny Kąt ze względu na jej nieważność.
 
W sprawie nie było zgłaszane roszczenie o zapłatę.
 
Pozew składany w grudniu 2022 r., więc sprawa zakończyła się w 8 miesięcy w I instancji.
radca prawny Piotr Kopeć
Symbol prawniczy

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kopeć

Siedziba Kancelarii:
ul. Zdunów 18b/24,
30-428 Kraków

Odział w Cieszynie:
Plac Wolności 3,
43-400 Cieszyn