Nieważność aneksu zwartego z mBank

Nieważność aneksu, na podstawie którego przewalutowano umowę kredytu złotowego na kredyt w CHF.
 
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie VI Wydział Cywilny w sprawie przeciwko mBank SA wyrokiem z dnia 7 grudnia 2022 VI C 555/20 (sędzia G. Goss) przesłankowo stwierdził, że aneks na podstawie którego przewalutowano umowę kredytu złotowego na kredyt w PLN jest nieważny i w związku z tym zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 17.160,42 CHF.
 
Pierwotnie zawarta między stronami umowa dotyczyła kredytu w PLN, na podstawie zawartego kilka lat później aneksu przewalutowano kredyt na indeksowany do CHF. Stwierdzenie nieważności aneksu powoduje automatyczny powrót do umowy w pierwotnym kształcie.
 
Sąd w tej sprawie uwzględnił nasze żądanie ewentualne. W ramach oddalonego żądania głównego wnosiliśmy o odfrankowienie aneksu tak aby umowa obowiązywała w kształcie nadanym przez aneks, ale bez klauzul przeliczeniowych. Sąd uznał, że po eliminacji klauzul przeliczeniowych aneks nie może się ostać, co skutkuje jego nieważnością, jednak strony są związane pierwotną umową.
r.pr. Piotr Kopeć
Symbol prawniczy

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kopeć

Siedziba Kancelarii:
ul. Zdunów 18b/24,
30-428 Kraków

Odział w Cieszynie:
Plac Wolności 3,
43-400 Cieszyn