Kolejna wygrana kancelarii w sprawie frankowej.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w sprawie, w której reprezentowaliśmy kredytobiorcę, wyrokiem z 22 lipca 2022r Sygn. akt XXVIII C 4928/21 ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego oraz zasądził od Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu całość dochodzonych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji. Odsetki zasądzone w terminie 14 dni od dnia doręczeniu pozwanemu odpisu pozwu.

Bank nie podnosił zarzutu zatrzymania oraz potrącenia.

Wyrok nie jest prawomocny.

radca prawny Piotr Kopeć

administrator
Symbol prawniczy

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kopeć

Siedziba Kancelarii:
ul. Zdunów 18b/24,
30-428 Kraków

Odział w Cieszynie:
Plac Wolności 3,
43-400 Cieszyn