Wygrana z bankiem PKO BP S.A.

Nieważność umowy kredytu zawartej z PKO BP S.A.
 
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny w prowadzonej przeze mnie sprawie wyrokiem z dnia 24 sierpnia 2023 r. ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził od banku żądaną kwotę pieniężną.
 
Sąd podzielił argumentację o zawarciu w umowie klauzul abuzywnych i nieważności umowy kredytu.
 
W sprawie dochodzono tylko zapłaty nadwyżki spłat ponad wypłacony kapitał. Kredytobiorcy przed złożeniem pozwu złożyli bankowi oświadczenie o potrąceniu.
 
Sąd nie uwzględnił złożonego przez bank zarzutu zatrzymaniu podzielając naszą argumentację, że roszczenie banku o zwrot kapitału wygasło wskutek dokonania potrącenia.
Sprawę prowadził radca prawny Piotr Kopeć.
Symbol prawniczy

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kopeć

Siedziba Kancelarii:
ul. Zdunów 18b/24,
30-428 Kraków

Odział w Cieszynie:
Plac Wolności 3,
43-400 Cieszyn