Wygrana z Bank Millenium.

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 20 października 2022r. roku zasądził od Bank Millenium S.A. na rzecz kredytobiorcy 113.475,33 zł, na podstawie przesłankowego ustalenia nieważności umowy kredytu.
 
Sprawa była o tyle specyficzna, gdyż z pozwem wystąpił tylko jeden z dwóch kredytobiorców. Drugi kredytobiorca nie był zainteresowany udziałem w sprawie sądowej. Dlatego powództwo dotyczyło tylko zapłaty, a nie ustalenia nieważności.
 
Sąd podzielił naszą argumentacją o nieważności umowy oraz o tym, że roszczenie o zwrot wpłaconych kwot przysługuje temu kredytobiorcy, których tych wpłat dokonywał.
 
Bank nie podnosił zarzutów potrącenia/zatrzymania.
 
Wyrok nie jest prawomocny.
 
 
Sprawę prowadził radca prawny Piotr Kopeć.
Symbol prawniczy

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kopeć

Siedziba Kancelarii:
ul. Zdunów 18b/24,
30-428 Kraków

Odział w Cieszynie:
Plac Wolności 3,
43-400 Cieszyn