Wygrana przed Sądem w Cieszynie.

Wyrok w 3 miesiące od złożenia pozwu przed Sądem Rejonowym w Cieszynie.
 
Sąd Rejonowy w Cieszynie wyrokiem z dnia 6 czerwca 2023 r. zasądził od Banku Millenium na rzecz kredytobiorcy kwotę 4804,62 CHF wraz z odsetkami od dnia wezwania do zapłaty.
 
Sprawa dotyczyła zapłaty kwoty, która nie była objęta pierwotnie wytoczonym powództwem, w którym prawomocnie ustalono nieważność umowy kredytu.
 
Sąd I Instancji w całości podzielił argumentację, że wydany w sprawie wyrok ustalający nieważność umowy stanowi prejudykat i brak jest potrzeby ponownego badania umowy pod kątem jej nieważności.
 
Sprawa załatwiona w ekspresowym tempie w niecałe 3 m-ce od dnia złożenia pozwu.
 
Bank mimo prawomocnego wyroku ustalającego nieważność odmówił zapłaty kwoty, która nie była ujęta wyrokiem, co rodziło konieczność złożenia pozwu.
Sprawę prowadził radca prawny Piotr Kopeć
Symbol prawniczy

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kopeć

Siedziba Kancelarii:
ul. Zdunów 18b/24,
30-428 Kraków

Odział w Cieszynie:
Plac Wolności 3,
43-400 Cieszyn