Wygrana kancelarii z mBank.

W sprawie, w której kancelaria reprezentowała kredytobiorcę, Sąd Okręgowy w Bielsku Białej wyrokiem z dnia 11.10.2022 r. ustalił, że zawarta z mBank S.A. umowa kredytu hipotecznego jest w całości nieważna.
 
Warte podkreślenia jest to, że sprawa dotyczyła oceny ważności umowy kredytu zawartej dnia 27.04.2009 r., a więc po wejściu w życie art. 358(1) Kodeksu cywilnego. Sąd podzielił nasze stanowisko, że brak jest podstaw do stosowania tego przepisu także względem umów zawartych po 2009 r. i uzupełnianiu usuniętych klauzul średnim kursem NBP.
 
Roszczenie dotyczyło tylko ustalenia, a zatem Bank nie podnosił zarzutu zatrzymania oraz potrącenia.
 
Wyrok nie jest prawomocny.
 
 
Sprawę prowadził radca prawny Piotr Kopeć
Symbol prawniczy

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kopeć

Siedziba Kancelarii:
ul. Zdunów 18b/24,
30-428 Kraków

Odział w Cieszynie:
Plac Wolności 3,
43-400 Cieszyn