Prawomocne wstrzymanie płatności rat na czas procesu.

W prowadzonych przez kancelarię sprawach przed sądami w Katowicach uzyskaliśmy prawomocne postanowienia o zabezpieczeniu roszczeń poprzez wstrzymanie płatności rat kredytu na czas trwania procesu.

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny w sprawie przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółce Akcyjnej w Warszawie postanowieniem z 17 lutego 2023r. wstrzymał obowiązek płatności rat kredytu na czas procesu.

Także Sąd Okręgowy w Katowicach w sprawie przeciwko ING Bank Śląski S.A. I C 62/23 udzielił zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłaty rat kredytu na czas procesu. Zażalenie banku na to postanowienie zostało oddalone.

W obydwu przypadkach suma dotychczasowych spłat przewyższyła kwotę wypłaconego kapitału.

radca prawny Piotr Kopeć
Symbol prawniczy

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kopeć

Siedziba Kancelarii:
ul. Zdunów 18b/24,
30-428 Kraków

Odział w Cieszynie:
Plac Wolności 3,
43-400 Cieszyn