Kolejna wygrana z bankiem BPH.

Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w prowadzonej przeze mnie sprawie wyrokiem z dnia 12 maja 2023 r. ustalił, że umowa kredytu zawarta z GE Money Bankiem S.A. z siedzibą w Gdańsku - poprzednikiem prawnym BPH S.A. - jest w całości nieważna.
 
Ponadto Sąd zasądził na rzeczy kredytobiorców wszystkie wpłacone kwoty zgodnie z teorią dwóch kondykcji.
 
Sąd naliczył odsetki od dnia pouczenia konsumenta na rozprawie.
 
Sąd nie uwzględnił podniesionego przez Bank zarzutu zatrzymania wskazując, że wierzytelność Banku nie jest wymagalna oraz a zatrzymanie nie jest dopuszczalne w sytuacji, gdy wpłacone przez konsumenta kwoty są w dyspozycji pozwanego banku.
radca prawny Piotr Kopeć
Symbol prawniczy

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kopeć

Siedziba Kancelarii:
ul. Zdunów 18b/24,
30-428 Kraków

Odział w Cieszynie:
Plac Wolności 3,
43-400 Cieszyn