Wygrana z Deutsche Bank przed Sądem Okręgowym w Bielsku Białej.

W sprawie prowadzonej przez kancelarię unieważnienie umowy kredytu denominowanego zawartego z Deutsche Bank przed Sądem Okręgowym w Bielsku Białej.
 
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny wyrokiem z 17 lutego 2022r Sygn. akt I C 796/21.
 
ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego oraz zasądził na rzecz kredytobiorców łącznie kwotę 297 657,69 zł.
 
Bank nie podnosił zarzutu zatrzymania oraz potrącenia.
 
Wyrok nie jest prawomocny.
 
radca prawny Piotr Kopeć
Symbol prawniczy

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kopeć

Siedziba Kancelarii:
ul. Zdunów 18b/24,
30-428 Kraków

Odział w Cieszynie:
Plac Wolności 3,
43-400 Cieszyn