Wygrana z Credit Agricole Bank Polska S.A.

W prowadzonej przez kancelarię sprawie Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 3 stycznia 2023 r.
1/ ustalił, że umowa jest nieważna
2/ zasądził od Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu na rzecz powoda kwotę 5 441,05 zł oraz 803,03 CHF
 
Sąd w całości podzielił naszą argumentacją co do nieważności umowy kredytu ze względu na zawarcie w niej klauzul abuzywnych.
 
Kredytobiorca sam dokonał potrącenia przysługujących mu wierzytelności z tytułu nienależnego świadczenia z wierzytelnością banku o zwrot kapitału i w sprawie dochodził tylko nadwyżki ponad wypłacony kapitał.
 
Bank podnosił zarzut potrącenia i zatrzymania, które nie zostały uznane za skuteczne.
 
 
 
 
radca prawny Piotr Kopeć
Symbol prawniczy

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kopeć

Siedziba Kancelarii:
ul. Zdunów 18b/24,
30-428 Kraków

Odział w Cieszynie:
Plac Wolności 3,
43-400 Cieszyn