Wygrana z Bankiem Millenium przed Sądem Okręgowym w Bielsku Białej.

Unieważnienie umowy pożyczki indeksowanej do CHF zawartej z Bankiem Millenium przed Sądem Okręgowym w Bielsku Białej.
 
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt I C 1192/21 ustalił nieważność umowy pożyczki z 2005 r. indeksowanej do CHF oraz zasądził na rzecz jednego z pożyczkobiorców 214.792,21 zł oraz44.179,94 CHF a na rzecz drugiego, który był spadkobiercą zmarłego pożyczkobiorcy kwotę 2.122,11 zł.
 
Postępowanie było przeprowadzenie bardzo sprawnie, gdyż od momentu złożenia pozwu do dnia wydania wyroku minęło zaledwie 6 miesięcy.
 
Wyrok nie jest prawomocny.
 
Sprawę prowadził radca prawny Piotr Kopeć.
administrator
Symbol prawniczy

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kopeć

Siedziba Kancelarii:
ul. Zdunów 18b/24,
30-428 Kraków

Odział w Cieszynie:
Plac Wolności 3,
43-400 Cieszyn