Wygrana kancelarii w sprawie przeciwko PKO BP S.A.

Wygrana kancelarii w sprawie przeciwko PKO BP S.A. Sąd Unieważnił w jednym postępowaniu dwa kredyty denominowane.
 
Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny (II C 1058/18) w dniu 23 sierpnia 2021 r. wydał wyrok w którym w pkt 1/ ustalił w sentencji nieważność a w pkt 2/ zasądził kwotę ponad 340 tys. zł na rzecz kredytobiorców z tytułu nieważności dwóch umów kredytowych.
 
W jednym postępowaniu kwestionowaliśmy dwie umowy kredytu denominowanego na wzorcu umownym "Własny Kąt". Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym, stąd nie znamy ustnych motywów rozstrzygnięcia.
Wyrok nie jest prawomocny.
 
Sprawę prowadził radca prawny Piotr Kopeć.
administrator
Symbol prawniczy

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kopeć

Siedziba Kancelarii:
ul. Zdunów 18b/24,
30-428 Kraków

Odział w Cieszynie:
Plac Wolności 3,
43-400 Cieszyn