Prawomocna wygrana UNWW.

Prawomocna wygrana kancelarii w sprawie o UNWW. 

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy wyrokiem z dnia 23.10.2020 r. oddalił apelację pozwanego banku i utrzymał w mocy wyrok Sądu I Instancji.
 
Sąd I Instancji zasądził na rzecz kredytobiorcy od banku Millenium całość składek uiszczonych na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Sąd zasądził zwrot zarówno pierwszej jak i kolejnych składek, ale także zasądził zwrot kwot pobranych po podpisaniu przez kredytobiorcę aneksu zmieniającego UNWW w prowizję.
 
Wyrok jest prawomocny.
Piotr Kopeć
Symbol prawniczy

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kopeć

Siedziba Kancelarii:
ul. Zdunów 18b/24,
30-428 Kraków

Odział w Cieszynie:
Plac Wolności 3,
43-400 Cieszyn