Nieważność umowy pożyczki indeksowanej do CHF z ING Bank Śląski.

W sprawie, w której kancelaria reprezentowała kredytobiorcę, Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny wyrokiem z 11 sierpnia 2022 r. Sygn. akt II C 842/21 ustalił nieważność umowy o pożyczkę hipoteczną w złotych indeksowaną kursem CHF zawartej z ING Bank Śląski oraz zasądził od Banku 127.223,36 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 26 czerwca 2021 r.
 
Bank nie podnosił zarzutu zatrzymania oraz potrącenia.
 
Odsetki liczone od dnia postawienia wierzytelności w stan wymagalności zgodnie z wezwaniem do zapłaty.
 
Wyrok nie jest prawomocny.
 
 
Sprawę prowadził radca prawny Piotr Kopeć
Symbol prawniczy

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kopeć

Siedziba Kancelarii:
ul. Zdunów 18b/24,
30-428 Kraków

Odział w Cieszynie:
Plac Wolności 3,
43-400 Cieszyn