Nieważność umowy kredytu Getin Noble Bank S.A.

W prowadzonej przez kancelarię sprawie Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny wyrokiem z 25 maja 2022r Sygn. akt I C 1320/20 zasądził na rzecz kredytobiorców łącznie kwotę 94.489,34 zł.
 
Na dzień złożenia pozwu kredyt był już w całości spłacony, nie wnoszono o ustalenie nieważności, roszczenie tylko o nadpłatę ponad wypłacony kapitał.
 
Bank nie podnosił zarzutu zatrzymania oraz potrącenia.
 
Wyrok nie jest prawomocny.
 
radca prawny Piotr Kopeć
Symbol prawniczy

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kopeć

Siedziba Kancelarii:
ul. Zdunów 18b/24,
30-428 Kraków

Odział w Cieszynie:
Plac Wolności 3,
43-400 Cieszyn