Kolejne unieważnienie kredytu mBank

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 12 października 2022 roku zasądził od mBank S.A. na rzecz kredytobiorcy 57.777,37 CHF, na podstawie przesłankowego ustalenia nieważności umowy kredytu.
 
Sprawa dotyczyła kredytu, który został już w całości spłacony a kredytobiorca dochodził w sprawie tylko nadwyżki ponad wypłacony kapitał. Odsetki zasądzone od dnia wezwania do zapłaty.
 
Wyrok nie jest prawomocny.
 
 
Sprawę prowadził radca prawny Piotr Kopeć.
Symbol prawniczy

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kopeć

Siedziba Kancelarii:
ul. Zdunów 18b/24,
30-428 Kraków

Odział w Cieszynie:
Plac Wolności 3,
43-400 Cieszyn